Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

1. Wizyta w Belgii.
W dniach 14- 21 czerwca 2004 r. dwóch pracowników MOPS uczestniczyło w spotkaniach studyjnych, dotyczących problematyki zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie pobytu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami w tym zakresie stosowanymi w Gandawie.


2. Wizyta studyjna w Badenii-Württembergii.
W dniach 21 – 25 kwietnia 2004 r. Zastępca Dyrektora MOPS Jolanta Chrzanowska brała udział w wizycie studyjnej w celu zapoznania się systemem pomocy społecznej w Badenii-Württembergii. 

Podmiot publikujący:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba odpowiedzialna:
JÓZEFA GRODECKA - DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF BIERÓWKA - PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-17
Data publikacji:
2006-11-17
Data aktualizacji:
2006-12-06