BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontrole wewnętrzne w 2006 roku

1) 04.08.2006 - Postępowanie wyjaśniające – w związku ze skargą opiekuna prawnego mieszkańca DPS w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

2) 27.07.2006r. - Ocena jakości wypoczynku letniego zorganizowanego dla dzieci z rodzin zastępczych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym "Dzieło Pomocy Dzieciom" w Krakowie, ul. Rajska 10

3) 19.07 - 31.07.2006r. - Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr W/VI/20/MOPS/1/2004 z dnia 27.02.2004 r. (usługi opiekuńcze) oraz obowiązujących przepisów (okres objęty kontrolą: 01.01.2006 - 14.07.2006) w Małopolskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 19

4) 26.06.2006r. do 10.07.2006r. - Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Domu Matki i Dziecka Kraków ul. Żywiecka 16

5) 09.06.2006 – Kontrola zgodności realizacji zadania w związku z zawartą umową;

- warunki lokalowe
- kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie Ośrodka,
- realizacja programu terapeutycznego,
- wykorzystanie miejsc – frekwencja uczestników

w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Dobrego Pasterza 110


6) 01.06.2006r. do 15.06.2006r. - Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet Kraków ul. Sołtysowska 13c


7) 01.06.2006r. - Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr 68/P/MOPS/06 z dnia 17.03.2006 r. (grant Dzielnicy VIII) oraz obowiązujących przepisów w Fundacji dla Dzieci z Rodzin Wielodzietnych i dla Sierot, ul. Kobierzyńska 99/66

8) 19.05.2006r. - Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn Kraków ul. Makuszyńskiego 19 w okresie 27.04.2006r.

9) 08.05.2006 – Kontrola zgodności realizacji zadania w związku z zawartą umową;

- warunki lokalowe
- kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie Ośrodka,
- realizacja programu terapeutycznego,
- wykorzystanie miejsc – frekwencja uczestników.

w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Ułanów 25 prowadzonym przez Fundację dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie ul. Łanowa 43a

10) 08.05.2006 – Kontrola zgodności realizacji zadania w związku z zawartą umową w Domu Pomocy Społecznej ul. Ułanów 25 prowadzony przez Fundację dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie ul. Łanowa 43a

11) 21.04.2006 – Kontrola zgodności realizacji zadania w związku z zawartą umową;

- kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku,
- warunki lokalowe
-wykorzystanie dotacji na prowadzenie Ośrodka,
-realizacja programu terapeutycznego,
- wykorzystanie miejsc.

w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych os. Górali 23-24 prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

12) 11.04.2006 - Postępowanie wyjaśniające – w związku ze skargą mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43a

13) 30.03.2006 - 17.05.2006 – Kontrola pod kątem realizacji bieżących zadań, zgodności realizacji zadań z umową zlecenia zadania oraz obowiązującymi przepisami w Domu Dziecka dla Dziewcząt przy ul. Siemiradzkiego 31 w Krakowie

14) 24.03.2006 – Kontrola zgodności realizacji zadania w związku z zawartą umową;

- kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu,
-wykorzystanie dotacji na prowadzenie Ośrodka,
-realizacja programu terapeutycznego
- wykorzystanie miejsc – frekwencja uczestników

w Środowiskowym Dom Samopomocy os. Tysiąclecia 86 prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” os. Tysiąclecia 86

15) 20.03.2006 – 14.04.2006 – Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „Akademia Młodzieży” ul. Radzikowskiego 29 prowadzona przez TPD Oddział Miejski Krakowski

16) 06.03.2006 - Postępowanie wyjaśniające – w związku ze skargą rodziny mieszkańca DPS w Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

17) 29-31.02.2006r. - Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Akademia Młodzieży” ul. Radzikowskiego 29 prowadzona przez TPD Oddział Miejski Krakowski w okresie od 20 marca do 14 kwietnia 2006

18) 24.02.2006 - Postępowanie wyjaśniające – w sprawie zarzutów uczestnika MDDPS w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej – Dom Nr 4 ul. Sudolska 7

19) 09 i 13.02.2006r. - Kontrola prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Przyjaciele K. Makuszyńskiego” os. Na Wzgórzach 13a prowadzona przez TPD Odział Kraków Nowa Huta w okresie od 1 do 17 luty 2006

20) 01.02.2006 – 17.02.2006 – Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wsparcia dziennego „Przyjaciele K. Makuszyńskiego” os. Na Wzgórzach 13a prowadzona przez TPD Odział Kraków Nowa Huta

21) 03.01.2006 – 07.01.2006 - Kontrola pod kątem zgodności realizacji zadań z umową zlecenia zadania oraz obowiązującymi przepisami w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Grupa Usamodzielniająca, ul. Kąpielowa 41 w Krakowie