BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Jak zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej?

Przyjęcie nowej osoby do Domu Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie Decyzji Administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Sprawami Domów Pomocy Spolecznej, zajmuje się Dział ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (DN) w MOPS.