Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP zespołu szkół specjalnych (poza informacjami podstawowymi):

  1. Oferta dydaktyczno wychowawcza
  2. Typy niepełnosprawności uczniów