Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP liceum ogólnokształcącego (poza informacjami podstawowymi):

 1. Tradycja szkoły
 2. Godziny pracy szkoły
 3. Informacje o rekrutacji i profilach klas
 4. Wydarzenia szkolne
 5. Informacje o Centrum Promocji Talentów
 6. Dane o szkole i informacje dotyczące: statusu prawnego organizacji oraz przedmiotu działalności, osób sprawujących funkcje w szkole oraz o ich kompetencjach, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
 7. Charakterystyka oddziałów (przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie, języki obce, zajęcia edukacyjne dodatkowe)
 8. Zajęcia pozalekcyjne
 9. Kadra
 10. Aktualności
 11. Akty prawne (Regulamin rekrutacji)