Dokument archiwalny

Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP gimnazjum (poza informacjami podstawowymi):

 1. Nauka języków obcych
 2. Klasy z rozszerzonym programem z danego przedmiotu
 3. Klasopracownie
 4. Osiągnięcia uczniów
 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 6. Dodatkowa oferta szkoły
 7. Zakres kształcenia, nauczane języki
 8. Kryteria przyjęcia do szkoły
 9. System dzienny nauki w szkole (dwuzmianowy)
 10. Lokalizacja placówki
 11. Baza lokalowa, posiadane pracownie, wyposażenie i zaplecze socjalne dla młodzieży
 12. Dojazd do szkoły (środki komunikacji miejskiej)
 13. Kompetencje organów wewnętrznych szkoły, wewnętrzne akty prawne np. regulaminy, tryb działania w najważniejszych sprawach (rekrutacja, ocenianie, odwołanie od oceny itp.)
 14. Organizacja pracy szkoły
 15. Obwód szkoły
 16. Kryteria rekrutacji
 17. Prowadzenie programu integracji
 18. Budynek bez barier architektonicznych
 19. Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej
 20. Monitoring budynku szkoły
 21. Certyfikat „Szkoła z Klasą"
 22. Specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna: pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog, reedukator, terapeuta.