Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP szkoły podstawowej (poza informacjami podstawowymi):

 1. Motto szkoły (misja, wizja)
 2. Informacja o szkole
  - Ilość oddziałów
  - Ilość uczniów
  - Oddział zerowy, Przedszkolny
  - Języki obce nauczane w szkole
  - Ilość uczniów
  - Tytuły, wyróżnienia
  - Organizacja imprez szkolnych np. konkursy wewnątrzszkolne, międzyszkolne, wojewódzkie i krajowe, kiermasz świąteczny, inne
  - Działania na rzecz środowiska np. dożywianie zwierząt w azylu, współpraca z ZOO ,współpraca z Radą Dz. VII, Muzeum Zwierzynieckim
  - Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne
  - Bezpieczeństwo szkoły
  - Godziny pracy szkoły
  - Kwalifikacje kadry pedagogicznej
  - Współpraca z zagranicą
 3. Baza szkoły
  - Ilość sal
  - Pracownia komputerowa
  - Sala gimnastyczna
  - Sala gimnastyki korekcyjnej
  - Świetlica (godziny pracy)
  - Stołówka szkolna (ceny obiadu)
  - Biblioteka
  - Gabinet lekarski
  - Zaplecze np. ogród - zajęcia rekreacyjne - ruchowe
  - Informacje o prowadzeniu klas: integracyjnych, terapeutycznych, sportowych
  - Typy niepełnosprawności uczniów
  - Kryteria naboru w przypadku szkół nierejonowych
  - Planowana liczba klas I na nowy rok szkolny
  - Obwód szkolny
 4. Sukcesy szkoły
  - Wynik sprawdzianu po kl. VI
  - Sukcesy w różnorakich konkursach, imprezach sportowych