Propozycja zakresu informacyjnego dla BIP MJO


Informacje niezbędne do rozpoczęcia publikacji BIP MJO

 1. Strona główna:
  • Tytuł (zaproszenie do serwisu)
  • Logo jednostki
  • Link do strony domowej jednostki
  • Informacja o trybie udostępniania informacji publicznej
 2. Informacje o jednostce:
  • Wypełnione wszystkie dane na tej stronie
 3. Prawo:
  • Statut jednostki, dokumenty regulujące działanie jednostki oraz kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
 4. Finanse i mienie:
  • Budżet i mienie jednostki
 5. Informacje organizacyjne:
  • Strona i podstrony aktywowane i opublikowane
  • Podstrona Redakcja musi zostać wypełniona następującymi danymi: imię i nazwisko oraz adres email administratora i redaktora BIP MJO, adres i telefon redakcji strony podmiotowej BIP
  • Podstrona Instrukcja (konieczne jedynie aktywowanie i opublikowanie)
 6. Struktura organizacyjna (wypełniają jednostki o rozbudowanej strukturze):
  • Opublikowane dane wszystkich jednostek/komórek wchodzących w skład jednostki/zespołu szkół

 


Propozycja zakresu informacyjnego dla placówek oświatowych:

 1. Przedszkola
 2. Szkoły podstawowe
 3. Zespoły szkół ogólnokształcących
 4. Licea ogólnokształcące
 5. Szkoły zawodowe (zespoły i szkoły samodzielne)
 6. Zespoły szkół specjalnych, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 7. Młodzieżowe domy kultury

Przypominamy, że przy podawaniu danych w Biuletynach Informacji Publicznej można korzystać z informacji gromadzonych w bazie Systemu Informacji Oświatowej.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-31 13:23:49
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-09 14:27:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 15:40:22
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-21 12:27:51
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-01 15:35:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-01 15:35:40
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-29 10:36:15
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-11-08 12:48:12
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-14 10:29:06
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-07-08 12:21:01
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja