ATLAS OSUWISK MIASTA KRAKOWA

 

     Realizacja opracowania pn.: "Atlas Osuwisk Miasta Krakowa” w nakładzie 2000 egzemplarzy, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wynika pośrednio z obowiązku Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenia rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 101 ust. 1 – Prawo ochrony środowiska).

     W związku z coraz bardziej obserwowanym wypieraniem z pamięci przyczyn i skutków tragedii osuwiskowej z 2010 r. na terenie miasta Krakowa, opracowanie na celu m. in. przeciwdziałanie "amnezji osuwiskowej", która wzmacnia z biegiem czasu niewłaściwe zachowania na terenach osuwiskowych. Wydanie opracowania jest kolejnym etapem (po publikacji Kopiec Kościuszki i jego podłoże geologiczne Atlas – Przewodnik) zwiększania „świadomości osuwiskowej” mieszkańców terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

Atlas Osuwiska Miasta Krakowa do pobrania[243 MB] Z uwagi na znaczny rozmiar pliku, wyświetlenie dokumentu wiąże się z dużym zużyciem transferu danych internetowych.

 

Opracowanie w wersji tradycyjnej (papierowej) można otrzymać w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków - pokój 406 (IV piętro).

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-29 09:50:11
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-29 12:05:58
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-27 12:43:05
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-27 12:39:23
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-06 12:31:46
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-06 12:30:17
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-06 12:27:56
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2019-11-06 12:24:26
RAFAŁ SARKADY
 Publikacja