Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 911

Przedmiot głosowania: DRUK NR 911


Czas rozpoczęcia: 18 Grudnia 2019 r.
Czas zakończenia: 18 Grudnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 27
Nie brało udziału w głosowaniu:2
Nieobecnych: 16
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Iwona Chamielec.........................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Obecny
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za