Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Utworzenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 825

Przedmiot głosowania: DRUK NR 825 - WNIOSEK O ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W TRYBIE DWÓCH CZYTAŃ


Czas rozpoczęcia: 20 Listopada 2019 r.
Czas zakończenia: 20 Listopada 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 12
Głosów przeciw: 25
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Przeciw
Iwona Chamielec.........................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Za
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje sięPrzedmiot głosowania: DRUK NR 825


Czas rozpoczęcia: 20 Listopada 2019 r.
Czas zakończenia: 20 Listopada 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 28
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 11
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Iwona Chamielec.........................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Małgorzata Kot.........................Wstrzymuje się
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Wstrzymuje się
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Wstrzymuje się
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Wstrzymuje się
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Wstrzymuje się
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje się