Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Żródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 602

Przedmiot głosowania: DRUK NR 602


Czas rozpoczęcia: 28 Sierpnia 2019 r.
Czas zakończenia: 28 Sierpnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 6
Głosów przeciw: 30
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Wstrzymuje się
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw