Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 567

Przedmiot głosowania: DRUK NR 567


Czas rozpoczęcia: 28 Sierpnia 2019 r.
Czas zakończenia: 28 Sierpnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 4
Głosów wstrzymujących się: 5
Obecnych podczas głosowania: 32
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 11
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Wstrzymuje się
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Wstrzymuje się
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Wstrzymuje się
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw