Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 566

Przedmiot głosowania: DRUK NR 566


Czas rozpoczęcia: 28 Sierpnia 2019 r.
Czas zakończenia: 28 Sierpnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 22
Głosów przeciw: 5
Głosów wstrzymujących się: 7
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Wstrzymuje się
Renata Kucharska........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Wstrzymuje się
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Wstrzymuje się
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje się