Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 403

Przedmiot głosowania: DRUK NR 403


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 22
Głosów przeciw: 9
Głosów wstrzymujących się: 5
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Wstrzymuje się
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Wstrzymuje się
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw