Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 503

Przedmiot głosowania: DRUK NR 503


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 29
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:4
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Obecny
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Obecny
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Obecny
Jerzy Zięty............................Obecny