Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 506

Przedmiot głosowania: DRUK NR 506 - POPRAWKA - ŁUKASZ MAŚLONA


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 4
Głosów przeciw: 32
Głosów wstrzymujących się: 5
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Wstrzymuje się
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 506


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 39
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za