Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018 / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 458

Przedmiot głosowania: DRUK NR 458


Czas rozpoczęcia: 26 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 26 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 22
Głosów przeciw: 16
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 42
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 1
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Wstrzymuje się
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw

Dziennik zmian dokumentu: