Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Rezolucja w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 416-R

Przedmiot głosowania: DRUK NR 416-R


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 23
Głosów przeciw: 11
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

REZOLUCJA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Wstrzymuje się
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw