Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Rezolucja w sprawie "Inicjatywy 96" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 412-R

Przedmiot głosowania: DRUK NR 412-R


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 20
Głosów przeciw: 16
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

REZOLUCJA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw