Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Słona Woda / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 426

Przedmiot głosowania: DRUK NR 426


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 7
Głosów przeciw: 20
Głosów wstrzymujących się: 5
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Obecny
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Wstrzymuje się
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Wstrzymuje się
Michał Starobrat.......................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw