Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem sprecyzowania zakresu działań wraz z orientacyjnymi kosztami oraz podaniem źródła finansowania.Na XIX sesji RMK /26.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zapoznania się z opinią WIOŚ dotyczącą początkowych badań i analizy osadów.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 423

Przedmiot głosowania: DRUK NR 423 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 24
Głosów przeciw: 16
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Za
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za