Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 417

Przedmiot głosowania: DRUK NR 417 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 21
Głosów przeciw: 18
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za