Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania programu "Mecenatu dla krakowskich parków" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 396

Przedmiot głosowania: DRUK NR 396


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 26
Głosów przeciw: 3
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Wojciech Krzysztonek....................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Wstrzymuje się
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Wstrzymuje się
Jerzy Zięty............................Za