Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia akcji pt. "Ekologicznie do pracy" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 384

Przedmiot głosowania: DRUK NR 384


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 18
Głosów przeciw: 4
Głosów wstrzymujących się: 10
Obecnych podczas głosowania: 32
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 11
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Wstrzymuje się
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Wstrzymuje się
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Wstrzymuje się
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Łukasz Sęk............................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Jerzy Zięty............................Za