Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie stworzenia programu budowy chodników antysmogowych / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 382

Przedmiot głosowania: DRUK NR 382


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 25
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 8
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Wstrzymuje się
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Wstrzymuje się
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Stanisław Zięba.......................Wstrzymuje się
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje się