Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 129

Przedmiot głosowania: DRUK NR 129


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 32
Głosów przeciw: 3
Głosów wstrzymujących się: 6
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Wstrzymuje się
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Wstrzymuje się
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 129 - WNIOSEK O ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W TRYBIE DWÓCH CZYTAŃ


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 9
Głosów przeciw: 31
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Adam Kalita.............................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw