Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 128

Przedmiot głosowania: DRUK NR 128


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 27
Głosów przeciw: 4
Głosów wstrzymujących się: 8
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Wstrzymuje się
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Wstrzymuje się
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Adam Kalita.............................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Wstrzymuje się
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Wstrzymuje się
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Wstrzymuje się
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za