Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Przygotowanie programu promowania E-learningu dla krakowskich uczniów z indywidualnymi programami lub tokiem nauki / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 117

Przedmiot głosowania: DRUK NR 117


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 2
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 34
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 9
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Jerzy Zięty............................Za