Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Przekształcenie Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 41

Przedmiot głosowania: DRUK NR 41 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 1
Głosów przeciw: 25
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 29
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 14
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Przeciw
Tomasz Daros............................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Wstrzymuje się
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 41


Czas rozpoczęcia: 30 Stycznia 2019 r.
Czas zakończenia: 30 Stycznia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 25
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 29
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 14
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Tomasz Daros............................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Wstrzymuje się
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2019-05-21