Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 33

Przedmiot głosowania: DRUK NR 33 - POPRAWKA KLUBU RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


Czas rozpoczęcia: 19 Grudnia 2018 r.
Czas zakończenia: 19 Grudnia 2018 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 9
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 33 - POPRAWKA NR 2 KLUBU RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


Czas rozpoczęcia: 19 Grudnia 2018 r.
Czas zakończenia: 19 Grudnia 2018 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 9
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 39
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 4
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Przeciw
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Przeciw
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 33


Czas rozpoczęcia: 19 Grudnia 2018 r.
Czas zakończenia: 19 Grudnia 2018 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 34
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:3
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Wstrzymuje się
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Obecny
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Obecny
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Obecny
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Wstrzymuje się
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za