Sesja VIII kadencja RMK numer XXXVI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (26 Luty 2020)


Posiedzenie nr 1  (26 Luty 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Nazwa skweru / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1059


5. Nazwa ronda / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1061


6. Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1040


7. Przyjęcie Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1041


8. Przyjęcie Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1042


9. Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 985


10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap C / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1046


11. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 987


12. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 988


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 989


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 997


15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1003


16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1009


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1010


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1011


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3859/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1013


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6022/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1014


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1015


22. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7459/569525 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]w budynku przy ul. Szafera 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1016


23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5915/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1029


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 72/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 41 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1030


25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2495/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1033


26. Uchylenie uchwały nr XXIV/540/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1034


27. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Pod Kopcem 26 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1035


28. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskiej 4 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 55% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1036


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pigonia 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1037


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6413/368829 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Heleny 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1050


31. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. Górali 14 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1051


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 210/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. 2 Pułku Lotniczego 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1052


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3084/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1053


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na remont lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 24,72% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1055


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6587/261274 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1056


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5418/349216 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1057


37. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852, 853, 854, 855, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1065


38. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1066


39. Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1067


40. Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1031


41. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1004


42. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1049


43. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1047


44. Zniesienie statusu pomników przyrody / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1048


45. Przyjęcie "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1026


46. Nazwy ulic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1058


47. Nazwy ulic i ronda / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1060


48. Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1002


49. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1039


50. Zamiar przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1038


51. Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackiej w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy al. Jana Pawła II 80 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1068


52. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1069


53. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/489/15 w sprawie opłaty targowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1070


54. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do ochrony układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny / projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny/ Druk nr 972


55. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania, modernizacji i wykorzystania obszaru wokół miejskiego stadionu piłkarskiego im. Henryka Reymana, położonego w rejonie ul. Reymonta i al. 3 Maja, jak również obiektu samego stadionu / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 998


56. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1021


57. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2020 r. Nr WN-II.4131.1.2.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/861/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 1062


58. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2020 r. Nr WN-II.4131.1.3.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/862/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku miejskiego pod roboczą nazwą "Park Centralny" / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 1063


59. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2020 r. Nr WN-II.4131.1.4.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/863/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa, na ulicach znajdujących się na obszarze Dzielnicy IV Prądnik Biały, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej niż 12 ton / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 1064


60. Rezolucja w sprawie ustawowych zmian legislacyjnych dotyczących opłat za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 1019-R


61. Rezolucja w sprawie uruchomienia stałych połączeń pasażerskich Szybką Koleją Aglomeracyjną na trasie Kraków Główny - Batowice - Kraków Nowa Huta / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 1086-R


62. Rezolucja w sprawie przyspieszenia działań zmierzających do zwiększenia obsługi komunikacyjnej na terenie Krakowa przez Szybką Kolej Aglomeracyjną / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 1087-R


63. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1088


64. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1089


65. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) w sprawie ochrony krakowskiego Zakrzówka / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1090


66. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1091


67. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1092


68. Oświadczenia, komunikaty.


69. Zamknięcie sesji.