Sesja VIII kadencja RMK numer XXXIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (8 Styczeń 2020)


Posiedzenie nr 1  (8 Styczeń 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. INFORMACJA PMK NA TEMAT PLANOWANEJ PRZEBUDOWY


5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Witkowicki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 892


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 913


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 914


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 915


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 916


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 27 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 917


11. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 6 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 918


12. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 933


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 934


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7303/1050820 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 935


15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 3/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 763/40442 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 936


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 958


17. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 963


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 964


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 965


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 966


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 967


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 968


23. Odwołanie Iwony Chamielec z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 943


24. Zmieniająca uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 944


25. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 962


26. Zamiar likwidacji przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 955


27. Zamiar likwidacji przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 956


28. Zmiana uchwały nr LXXXI/1968/17 w sprawie Programu pn. ''Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 959


29. Zamiar likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 960


30. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 961


31. Zmiana uchwały Nr XXIX/746/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe "LOW - CARB" na terenie Miasta Skawina / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 973


32. Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 66333. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Kopernika / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 670


34. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta / projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ Druk nr 903


35. Ustanowienie medalu pamiątkowego XXX-lecia odrodzenia samorządu / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 919


36. Podjęcie starań o organizację Eurowizji Junior 2020 w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 922


37. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku miejskiego pod roboczą nazwą "Park Centralny" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 930


38. Ustalenie dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa, na ulicach znajdujących się na obszarze Dzielnicy IV Prądnik Biały, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej, niż 12 ton / projektodawca Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały/ Druk nr 945


39. Ochrona drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 954


40. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza Zachód" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 957


41. Rezolucja w sprawie niewyznaczania obwodów łowieckich na terenie miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 921-R


42. Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/ projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 828-R43. Rezolucja w sprawie zmian dotyczących prawa pochówkowego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 931-R


44. Rezolucja w sprawie przystąpienia Polski do projektu "Europejski Zielony Ład" przedłożonego przez Komisję Europejską / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 953-R


45. Rezolucja w sprawie pitników / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 898-R


46. Skarga na działanie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 975


47. Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 976


48. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 977


49. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 978


50. Oświadczenia, komunikaty.


51. Zamknięcie sesji.