Sesja VIII kadencja RMK numer XXVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (6 Listopad 2019)


Posiedzenie nr 1  (6 Listopad 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. OPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH.


4. Zmiana uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "CRACOVIAE MERENTI" za zasługi dla Miasta Krakowa ( z późn. zm.) / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 747


5. Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie ArcelorMittal / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 827-R


6. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 722


7. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 723


8. Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 724


9. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Budowlanego nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 725


10. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 726


11. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 727


12. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 728


13. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 729


14. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 730


15. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 731


16. Stwierdzenie przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 732


17. Stwierdzenie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 734


18. Stwierdzenie przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 735


19. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 736


20. Stwierdzenie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 737


21. Stwierdzenie przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 738


22. Stwierdzenie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 739


23. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 740


24. Stwierdzenie przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 741


25. Stwierdzenie przekształcenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 742


26. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Komunikacyjnego nr 25, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 743


27. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Kształtowania Środowiska nr 24, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 744


28. Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum nr 73 w Krakowie i Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 745


29. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 746


30. Stwierdzenie przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 754


31. Stwierdzenie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 755


32. Stwierdzenie przekształcenia XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 756


33. Stwierdzenie przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 757


34. Stwierdzenie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 758


35. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 759


36. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 760


37. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 761


38. Stwierdzenie przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 762


39. Stwierdzenie przekształcenia XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Ingardena w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 763


40. Stwierdzenie przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 764


41. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Odzieżowego nr 18, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 765


42. Stwierdzenie przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 766


43. Stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 767


44. Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum nr 80 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 768


45. Stwierdzenie przekształcenia Technikum nr 16, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 769


46. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niesłyszących nr 27, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 770


47. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Specjalnego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 26, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 771


48. Stwierdzenie przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 772


49. Stwierdzenie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 773


50. Stwierdzenie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 774


51. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 775


52. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Gastronomicznego nr 11, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 776


53. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Łączności nr 14, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 777


54. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Elektrycznego nr 8, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 778


55. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 30, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 779


56. Stwierdzenie przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 780


57. Stwierdzenie przekształcenia XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 781


58. Stwierdzenie przekształcenia XL Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 782


59. Stwierdzenie przekształcenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 783


60. Stwierdzenie przekształcenia XXVI Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 784


61. Stwierdzenie przekształcenia XXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 785


62. Stwierdzenie przekształcenia Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 786


63. Stwierdzenie przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 793


64. Stwierdzenie przekształcenia XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 794


65. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 795


66. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 733


67. Stwierdzenie przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 797


68. Stwierdzenie przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 798


69. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 799


70. Stwierdzenie przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 802


71. Stwierdzenie przekształcenia XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 803


72. Stwierdzenie przekształcenia XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 804


73. Stwierdzenie przekształcenia XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 805


74. Stwierdzenie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 806


75. Stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 807


76. Stwierdzenie przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 808


77. Stwierdzenie przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 809


78. Stwierdzenie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 810


79. Stwierdzenie przekształcenia XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 811


80. Stwierdzenie przekształcenia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 812


81. Stwierdzenie przekształcenia XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 813


82. Stwierdzenie przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza-Witkacego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 814


83. Stwierdzenie przekształcenia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Płk. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 816


84. Stwierdzenie przekształcenia XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 817


85. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Przewóz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 705


86. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki-Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 710


87. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 680


88. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2865/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 681


89. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 683


90. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCIII/2424/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 684


91. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 686


92. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCVII/2502/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 695


93. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 787


94. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 714


95. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 715


96. Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 788


97. Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 815


98. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 718


99. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 719


100. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 720


101. Zmieniająca uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 818


102. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 819


103. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 820


104. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 821


105. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 822


106. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 801


107. Zmieniająca uchwałę Nr XII/203/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 823


108. Zmiana siedziby, nadanie nazwy oraz przyjęcie statutu jednostki budżetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 824


109. Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 671110. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego St. Moryca Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzgodnienia zapisów uchwały z projektantami parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta i Projektu Planu Ochrona Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Budżetowej.

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 789111. Rezolucja w sprawie stanowienia zakazu prowadzenia gospodarki leśnej mającej na celu pozyskanie drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego otaczającego aglomerację krakowską / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 721-R


112. Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/ projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 828-R113. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 834


114. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 835


115. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 836


116. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 837


117. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 838


118. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 839


119. Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 840


120. Zmiana w składzie Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 841


121. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakupu filtrów do oczyszczaczy powietrza / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 842


122. Oświadczenia, komunikaty.


123. Zamknięcie sesji.