Sesja VIII kadencja RMK numer X NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (6 Marzec 2019)


Posiedzenie nr 1  (6 Marzec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 40


3. Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia


4. Oświadczenia, komunikaty.


5. Zamknięcie sesji.Dziennik zmian dokumentu: