Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-12-06 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 6 grudnia 2019 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "REJON ULICY PRZEWÓZ""SKOTNIKI - PÓŁNOC".

Metka i dziennik zmian
2019-12-06 Rozpatrzenia wniosków

Rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" i "WESOŁA - ZACHÓD".

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa UMK w sprawie projektów list mieszkaniowych

Metka i dziennik zmian

10 grudnia w międzynarodowy Dzień Praw Człowieka zapraszamy gorąco do udziału w wyjątkowym wydarzeniu! Z inicjatywy Rady ds. Równego Traktowania ulicami Krakowa przejedzie Tramwaj Praw Człowieka!

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-11-27 Ankieta dotycząca reklam w Krakowie

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ANKIETY dotyczącej reklam w Krakowie. Chcemy przy tej okazji poznać Państwa zdanie na temat reklamy w kontekście estetyki Krakowa, na ile obecność reklamy w przestrzeni miejskiej stanowi problem. Mamy świadomość, jak ważne są konsultacje społeczne i właściwe rozpoznanie oczekiwań mieszkańców. W tym celu kolejny raz przygotowaliśmy krótką ankietę. Jej wypełnienie powinno zająć nie więcej niż kilka minut. Ankieta dostępna będzie do końca 2019 r. Dziękujemy za każdy Państwa głos! (-> Odnośnik do ankiety)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa UMK w sprawie list mieszkaniowych

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 11 grudnia 2019 roku o godz.15.00.

Metka i dziennik zmian

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 16 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 8 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Metka i dziennik zmian
2019-11-25 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Od 11 grudnia 2019 roku siedziba Wydziału Mieszkalnictwa UMK będzie przeniesiona do budynku przy Rynku Podgórskim 1

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 4 grudnia 2019 roku o godz.15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-11-19 XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa obecnie Muzeum Krakowa oraz z okazji przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi. Uroczysta sesja odbędzie się 11 grudnia (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.