Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy – Niepełnosprawni dla Niepełnosprawnych” przez Manufakturę Emocji

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy w naszym zasięgu” przez Uczniowski Klub Sportowy Salwator „NPS”

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „Fundusz wkładów własnych”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 30 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 16 czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2020-06-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-06-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-06-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W czwartek, 4 czerwca br., na walnym zgromadzeniu członków Międzynarodowej Sieci ICORN (International Cities of Refuge Network) skupiającej reprezentantów przeszło 70 miast świata, które oferują schronienie dla prześladowanych pisarzy, przedstawiciel Krakowa został wybrany do Rady Zarządzającej ICORN.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: "Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 10 czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2020-06-04 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian
2020-06-02 XLI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 10 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

Metka i dziennik zmian
2020-06-01 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020r.
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków od dnia 1 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Więcej informacji na stronie Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych 

Metka i dziennik zmian

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

 

Metka i dziennik zmian
2020-05-29 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Głuchołazach” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna z akcentem na sportowe przygody” przez Szkolny Klub Sportowy „RZAK”

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00.

Metka i dziennik zmian
2020-05-26 W dniu 12 czerwca 2020 r.Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Wydział Organizacji i Nadzoru informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2018-10-19