Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej i inwestycyjnej spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni funkcję zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

sporządzone w realizacji § 61 Statutu Miasta Krakowa

 

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku