Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

Metka i dziennik zmian
2018-01-16 XCIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XCIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2018-01-15 NOC POEZJI 2018
Metka i dziennik zmian

Od dnia 13 stycznia 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC: STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

W dniu 10 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "TONIE - WSCHÓD""TONIE - ZACHÓD", oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE".

Metka i dziennik zmian

 PETYCJA WIELOKROTNA W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji na działkach nr 142, 143/3 i 144/2 i 177/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii.

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”, które planuje się wykonać w granicach działek nr: 1, 3, 270, 68/2, 271, 68/15, 68/17, 68/26, 73, 68/24, 143/5, 266, 145/1, 145/2, 146, 157, 260, 163 obr. 28 Krowodrza; 112, 379/4, 385, 374/8 obr. 29 Krowodrza; 200, 205/1, 217/1, 205/1 obr. 43 Krowodrza; 73/7, 689/1, 836, 73/5, 280, 281, 331/2, 840, 751, 707/4, 812/1 obr. 22 Śródmieście"

Metka i dziennik zmian

Od 1 stycznia 2018 r. tramwaj w szkocką kratę jeździ po krakowskich ulicach.

Metka i dziennik zmian

Nabór wniosków odbywa się w dniach 2 - 31 stycznia 2018 r.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 30 stycznia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Do 31 stycznia 2018 r. można wypełniać formularze na temat projektu pomnika Armii Krajowej.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG".
Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

Metka i dziennik zmian

Konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”, odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7. Konferencja jest skierowana do trenerów i instruktorów sportowych.