Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: Miejskie Centrum Informacji Społecznej.

Termin składania opfert na realizację zadania publicznego upływa 14 lutego 2020 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Metka i dziennik zmian
2020-01-24 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA) oraz podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO” - plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 160/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Puchar Polski w Goalball 2020”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych”

Metka i dziennik zmian
2020-01-17 Podsumowanie ankiety

PODSUMOWANIE ANKIETY dotyczącej nośników reklamowych w Krakowie (listopad-grudzień 2019 r.) (-> Odnośnik do podsumowania - PDF)

Metka i dziennik zmian
2020-01-17 Komunikat Wydziału Mieszkalnictwa
Metka i dziennik zmian
2020-01-15 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 15 stycznia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Centrum Kultury Podgórza ogłosiło nabór na stanowisko Głównego Księgowego. Szczegółowe informacje zawierające opis oferty są dostępne TUTAJ.

Metka i dziennik zmian
2020-01-14 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 14 stycznia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatek/kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Zmiana siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizcję zadania publicznego pod nazwą "Ferie na sportowo z akcentem edukacyjnym na sportowo z akcenem edukacyjnym"

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 marca 2020 roku.

Metka i dziennik zmian

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian
2020-01-03 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Szczegółowe informacje dot. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI znajdują się TUTAJ