Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-06-02 XLI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 10 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2020-06-01 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020r.
Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków od dnia 1 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Więcej informacji na stronie Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych 

Metka i dziennik zmian

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

 

Metka i dziennik zmian
2020-05-29 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Głuchołazach” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna z akcentem na sportowe przygody” przez Szkolny Klub Sportowy „RZAK”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie wolontariuszy z zakresu pomocy dla osób niepełnosprawnych”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Pogoni za Żubrem-wirtualnie”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Wilkasach”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozwinąć Skrzydła 2020”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Dzień Dziecka -Biegaj z Dystansem”

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00.

Metka i dziennik zmian
2020-05-26 W dniu 12 czerwca 2020 r.Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Wydział Organizacji i Nadzoru informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Metka i dziennik zmian
2020-05-22 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "AZORY-ZACHÓD", "CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C", "GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK", "KLEPARZ", "RYBITYWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA" - szczegóły w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)