Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Przerwa techniczna na prace konserwacyjne Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa

Informujemy, że w dniach: 27.03.2020 (piątek od godz.16.00) oraz 28-29.03.2020r.(sobota i niedziela) będą przeprowadzane prace konserwacyjne infrastruktury IT.

W związku z powyższym prosimy wziąć pod uwagę możliwe przerwy techniczne w działaniu aplikacji Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie o wynikach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Link do zarządzenia.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Metka i dziennik zmian

Z wielką przykrością informujemy, że zaplanowana na 6 czerwca br. Noc Tańca zostaje odwołana.

Metka i dziennik zmian

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

Metka i dziennik zmian
2020-03-23 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

Metka i dziennik zmian

z uwagi na pojawiające się zapytania od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiących m.in. hotele, restauracje, obiekty wieloosobowego zakwaterowania, szkoły itp., których działalność uległa zawieszeniu.

Metka i dziennik zmian

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". 

Metka i dziennik zmian

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID–19, mając na względzie ryzyko oraz zagrożenia z tym związane, a także drastyczny spadek ruchu turystycznego oraz ilości mieszkańców przebywających na terenach publicznych, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości zmiany sposobu realizacji zawartych umów udostępnienia terenu.

Metka i dziennik zmian

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje pracowników do projektu EKO-TEAM. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty pracy dostępne są na stronie.

Metka i dziennik zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIESIĄCU MARCU 2020 ROKU.

Metka i dziennik zmian

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Metka i dziennik zmian

W związku z rozpoczynającymi się od 13 marca do 3 kwietnia konsultacjami społecznymi w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne w związku z występowaniem koronawirusa, uprzejmie informuję, że zmieniono formułę konsultacji.

Metka i dziennik zmian
2020-03-13 Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego
Metka i dziennik zmian

Wstrzymanie wszystkich planowanych do przeprowadzenia w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24) badań lekarskich i posiedzeń składów orzekających.



 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-27 14:03:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 13:03:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 09:54:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 07:45:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 15:06:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 14:21:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 13:46:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 08:56:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 12:42:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:51:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:49:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:48:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:43:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-24 14:14:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-24 12:10:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 15:16:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 14:25:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 11:59:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 15:39:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 15:38:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 13:58:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:30:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:21:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:08:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 15:32:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 14:36:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 14:07:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 13:37:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 13:36:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 10:07:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-18 07:36:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 15:16:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 15:00:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 13:15:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 13:11:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 12:45:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 11:13:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 07:37:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 15:06:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 14:29:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 14:28:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:45:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:43:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:43:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:37:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:37:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:25:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:25:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:03:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:06:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:05:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:05:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:03:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:03:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 13:50:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:23:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:23:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 07:33:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 07:33:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 15:12:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 14:25:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 14:08:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:43:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:05:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:04:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 12:57:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 12:53:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 10:42:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 10:05:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:56:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:54:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:30:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-11 15:18:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:09:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:06:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:06:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:04:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:02:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 14:24:08
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-10 11:48:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 10:27:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 10:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-09 12:50:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-06 14:07:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-06 10:11:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-05 15:17:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 15:17:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:49:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:48:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:46:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:46:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:45:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:43:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:52:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:19:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:18:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:08:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:07:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:33:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:32:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:32:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:13:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:09:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:07:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:07:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:05:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:04:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 14:01:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 14:00:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 08:41:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 08:37:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:32:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:31:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:28:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:11:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 07:52:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 07:52:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 12:39:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 12:37:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 10:05:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:50:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:49:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:47:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:45:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 15:23:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 15:21:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 10:54:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 10:43:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 10:16:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 09:43:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 09:43:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 10:43:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 09:58:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 09:34:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-19 14:03:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-18 13:39:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:42:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:35:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:27:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-17 13:28:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-17 13:21:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-17 11:19:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 12:57:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 12:55:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 08:43:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 08:41:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 07:47:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 15:29:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 15:29:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:40:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:14:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:12:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 15:12:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 15:00:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 11:13:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 11:10:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 08:08:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-07 11:17:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 11:17:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 10:47:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 10:46:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-05 14:17:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-05 11:58:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-05 07:42:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-04 09:46:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-04 07:17:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-03 12:14:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-03 11:25:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-03 11:24:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 14:53:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 10:42:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 10:40:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 13:45:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 13:20:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 10:18:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 15:05:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 15:04:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 09:38:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 09:16:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 09:16:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 08:54:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 08:36:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 15:03:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 14:06:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 11:17:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 10:50:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 10:13:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-22 11:43:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-21 11:24:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 15:06:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 13:51:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-20 11:18:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 09:26:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-20 09:25:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-17 12:22:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 12:21:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 10:10:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 10:01:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-15 09:47:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-15 09:46:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-14 14:28:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 14:13:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-14 12:07:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 12:07:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 08:12:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 12:52:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:07:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:05:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:04:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-10 14:03:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 14:00:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 13:57:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 11:11:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-07 08:49:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-07 07:40:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 11:50:47
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-03 08:36:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:35:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:33:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:33:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:32:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-02 08:51:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-31 09:54:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-31 09:53:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-30 09:40:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-27 14:32:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-24 09:46:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 15:22:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-23 14:10:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 12:38:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 08:10:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 15:14:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:57:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:56:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:56:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:53:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:52:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 08:12:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:57:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:47:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:22:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-18 15:03:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-18 11:15:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-16 14:17:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-16 14:15:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-13 13:36:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 11:02:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 10:01:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 07:12:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-12 11:52:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-11 13:07:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:39:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:36:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:35:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:46:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:45:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:45:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:46:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:41:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:40:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 13:50:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 13:48:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 09:18:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-05 12:05:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-05 12:02:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-04 12:31:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-04 07:45:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 15:31:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 13:35:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 10:55:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 10:54:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 09:40:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 08:42:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 11:07:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 11:06:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 09:37:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-27 13:16:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-27 13:15:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-27 13:14:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-26 14:11:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-26 11:49:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-25 14:31:24
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-25 14:27:05
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-25 10:15:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 15:11:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 14:06:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 13:24:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 12:45:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 14:10:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 14:08:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 12:03:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 11:18:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 08:28:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 14:24:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 14:22:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 08:29:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 08:20:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 14:54:35
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 14:51:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 08:50:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 08:30:09
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-15 12:51:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-15 10:12:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-14 10:54:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-12 13:39:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-12 11:15:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 14:02:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:24:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:23:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:22:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:21:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 13:15:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 13:08:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 07:37:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 14:32:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 13:10:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 12:47:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 11:23:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 09:43:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-30 12:47:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 13:52:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 11:34:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:47:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:45:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:41:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:31:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:30:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-28 14:42:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-25 14:19:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-25 12:11:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-24 13:54:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-24 11:30:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-23 11:05:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-23 10:37:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-23 07:38:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 15:09:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 14:17:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 12:57:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 14:34:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 14:33:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 12:59:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 09:12:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 08:04:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-17 08:46:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-17 08:45:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-15 14:51:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-14 13:59:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-14 08:58:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-11 11:48:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-11 07:49:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-10 11:59:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-10 08:02:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 12:57:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 12:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 08:24:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-08 12:12:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-08 11:00:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-07 10:42:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-07 08:29:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-04 11:14:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-04 11:12:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 13:06:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 08:53:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 07:50:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-02 13:51:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 15:11:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 14:22:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 10:20:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-30 15:13:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-30 10:15:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 12:42:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 09:17:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 09:16:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 13:42:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 13:17:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 11:40:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 09:54:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:39:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:38:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:37:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 11:17:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 08:57:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 08:55:04
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-20 08:02:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-20 07:55:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-19 10:13:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-19 10:11:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:47:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:45:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:40:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-17 11:56:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-17 07:32:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-16 14:32:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-16 14:30:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-13 13:28:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 15:26:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:47:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:47:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:46:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-09 10:12:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-09 07:41:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:17:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:17:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:16:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:16:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-05 09:51:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-04 15:22:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-04 14:14:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-03 12:12:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-02 08:52:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-29 12:19:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-29 11:07:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 13:03:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 13:02:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 07:54:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 13:37:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 11:47:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 10:07:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 08:05:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-26 12:00:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-26 07:43:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-22 15:16:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-22 11:08:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 14:30:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 12:14:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:45:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:40:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:25:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 09:10:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 13:53:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 13:51:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 12:13:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 09:19:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 11:35:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 08:00:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 07:59:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-14 15:12:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-14 10:31:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 14:28:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 09:32:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 09:19:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 15:17:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 10:14:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 09:03:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 15:11:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:39:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:32:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:26:12
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-08 13:03:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-07 15:17:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-07 10:03:58
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-06 13:21:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 12:10:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 11:52:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 11:52:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 08:35:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 13:01:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 13:01:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 10:30:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 10:30:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 09:06:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 09:02:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 09:58:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 09:40:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 08:43:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 08:42:18
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 14:05:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 14:05:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 13:13:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 08:53:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 08:53:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-26 12:51:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-26 12:51:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 14:12:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 14:10:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 10:29:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 08:05:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 12:27:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 12:23:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:16:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:13:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:12:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-22 12:25:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-19 13:43:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-18 15:14:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-18 15:08:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-17 14:29:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 14:41:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 10:29:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 10:27:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 14:44:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 14:44:10
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:40:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:29:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:28:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 08:14:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 15:28:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 14:57:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 13:35:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 13:32:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 08:49:53
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 14:46:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 14:45:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 10:24:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-10 11:20:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-09 07:57:04
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-08 09:49:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-08 07:47:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-05 15:33:00
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 10:31:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 10:15:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 09:15:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 14:04:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 14:03:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 09:59:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 15:29:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 11:48:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 11:47:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 14:26:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 12:04:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 12:03:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-25 12:28:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-25 12:28:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 14:07:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 10:24:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:07:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:06:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:05:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:33:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:30:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:23:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:21:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:12:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 08:30:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 13:30:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:04:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:03:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:03:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 09:23:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:24:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:22:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:21:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:04:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:02:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 08:21:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 15:11:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 15:06:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 14:54:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 14:53:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 08:54:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 08:52:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:25:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:23:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:13:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 10:04:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 10:03:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 08:26:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 14:33:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 11:20:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 10:42:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 09:02:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:55:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:55:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:22:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:10:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 09:54:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 09:46:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:15:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:14:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:14:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:13:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:13:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 13:38:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:59:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:58:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:56:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:04:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 10:11:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 10:11:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 14:43:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 14:15:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 11:54:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 15:30:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 15:28:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 13:54:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 10:26:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-04 11:58:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-04 10:18:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-03 13:31:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 14:13:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 13:30:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:41:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:40:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:40:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-29 12:05:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:49:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:49:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:41:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 13:39:53
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 09:15:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 07:47:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 07:47:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 14:50:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 14:50:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 13:35:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 12:45:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 11:25:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 15:28:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 13:58:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 11:14:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 11:01:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 07:47:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 07:35:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 15:23:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 14:53:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 14:52:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 13:17:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 13:16:32
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-20 15:23:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:52:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 10:07:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 10:06:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-15 15:31:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-14 13:39:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-14 13:38:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 15:08:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 15:04:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 13:11:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 13:10:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:23:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:23:13
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:22:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 12:53:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 08:00:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:59:13
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:58:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:57:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-09 08:39:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 14:01:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 12:12:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 12:07:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 08:22:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 13:24:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 09:29:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 09:28:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-29 15:20:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-29 15:19:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 15:24:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:30:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:29:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:23:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 10:14:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-25 14:14:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-25 12:45:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-19 12:42:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-19 12:42:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-18 08:19:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-15 10:52:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-12 13:45:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-12 13:44:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-12 10:02:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 14:33:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 13:28:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 13:28:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 08:40:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 08:29:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-11 08:27:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 11:42:10
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 11:41:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 08:32:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 07:59:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-10 07:57:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-09 08:00:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-08 10:17:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-08 09:37:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-08 08:09:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-05 14:40:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-05 12:56:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-05 12:10:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-04 15:06:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-04 08:04:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-04 08:03:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-03 08:36:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-01 12:38:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-01 11:19:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-01 10:29:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-29 12:37:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-29 12:37:32
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-29 12:36:32
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-28 13:48:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-28 13:47:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-28 10:09:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-27 13:52:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-27 13:45:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-26 14:32:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-26 14:21:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-26 11:02:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-25 11:12:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-25 08:22:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-22 11:41:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-22 11:35:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-21 15:38:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-21 11:12:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-20 14:56:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-20 14:55:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-19 14:40:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-19 14:38:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-19 14:35:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-19 14:31:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-19 14:24:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-18 08:15:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-18 08:08:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-15 12:57:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-15 10:18:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-15 10:18:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-14 14:41:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-14 13:10:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-14 08:41:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 12:52:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 11:07:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-13 09:01:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-11 10:55:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-11 09:02:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-08 10:25:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-06 11:07:13
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-05 15:24:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-05 12:43:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-05 12:40:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-05 12:34:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-05 07:48:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-04 12:33:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-04 12:33:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-01 15:27:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-01 15:26:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-03-01 09:24:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 15:16:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 15:14:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 13:17:17
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 13:16:02
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 13:03:47
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 12:56:11
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 12:46:54
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-28 12:41:20
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-26 14:18:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-26 14:05:07
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-25 12:35:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-25 12:12:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-22 15:19:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-22 12:10:07
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-22 09:58:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-21 14:23:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-19 15:28:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-19 15:12:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-19 14:15:51
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-18 08:14:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-18 07:46:46
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-15 14:43:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-14 15:17:40
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-14 14:41:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-14 14:22:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-14 14:21:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-14 09:26:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-12 12:21:10
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-12 08:15:30
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-12 08:14:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-11 14:26:51
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-08 14:06:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-08 13:42:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-08 08:19:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-07 14:16:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-07 14:15:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-07 10:46:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-05 10:51:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-05 10:49:03
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-05 10:48:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-05 10:46:51
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-04 15:25:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-04 13:52:03
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-04 13:20:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-04 13:18:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-04 11:07:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-01 15:34:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-01 09:14:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 13:08:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 13:06:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-31 11:00:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-30 14:54:54
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-29 13:15:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-29 08:37:00
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-29 08:36:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-28 15:05:46
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-28 10:29:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-28 10:28:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-28 10:17:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-28 10:16:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 12:00:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 12:00:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 11:59:13
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-25 11:58:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-24 14:02:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-24 08:41:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-24 08:40:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-23 15:23:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-23 15:22:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-23 15:21:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-23 09:28:07
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-22 11:11:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-22 11:07:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-22 11:06:23
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-22 11:04:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-21 14:11:00
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-21 12:02:20
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-21 11:15:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-21 09:39:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-18 15:34:30
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-18 15:17:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 14:17:46
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 14:14:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 14:03:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 14:01:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 09:22:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-17 08:20:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 13:43:21
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-15 10:25:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-14 10:17:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-11 10:16:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-11 08:33:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-10 09:23:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-09 08:16:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-08 11:53:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-08 11:51:11
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-07 12:56:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-07 11:25:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 15:32:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 15:26:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 15:25:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 12:43:07
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 12:36:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-04 12:11:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-03 15:19:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-03 11:39:47
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-01-02 13:30:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-31 08:35:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-28 09:29:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-28 09:25:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-27 13:52:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-27 13:51:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-27 13:51:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-24 08:04:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-21 11:55:52
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-21 11:55:23
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-21 09:29:43
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 16:03:25
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 16:01:44
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 15:47:12
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 13:41:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 13:39:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-20 08:53:21
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-19 14:56:10
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-19 13:56:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-19 12:11:44
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-19 12:10:16
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-19 11:33:50
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-18 15:08:48
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-17 14:30:15
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-17 14:29:04
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-17 09:32:55
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-14 12:28:27
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-14 11:46:46
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-13 14:30:50
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-12 15:27:45
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-12 15:22:06
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-12 09:44:07
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 13:53:30
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 13:19:19
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 13:18:29
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 09:06:48
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-11 08:20:35
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 15:16:31
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 14:21:46
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 14:00:54
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 13:59:39
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 13:49:26
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 13:03:39
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 13:01:24
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 13:00:43
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 10:43:18
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-10 10:42:59
PAULINA STAWOWIAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-07 08:26:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-07 08:03:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 14:49:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 14:47:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 08:45:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-06 08:44:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-05 15:25:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-04 08:06:29
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-04 08:05:58
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-03 08:57:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 15:08:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 13:06:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 11:34:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-30 08:12:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-29 08:52:54
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-23 14:33:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-22 14:38:30
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-22 14:23:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-22 14:23:05
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-22 13:42:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-22 13:39:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-21 13:17:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-21 10:52:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-21 10:50:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-19 11:27:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-19 09:39:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-16 14:40:58
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-16 14:40:36
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-15 14:46:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-15 08:06:05
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-15 08:02:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-15 08:01:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-15 08:00:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-14 11:09:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-14 11:07:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-14 11:06:08
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-14 10:52:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-13 08:06:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-09 13:45:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-09 13:44:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-09 13:40:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-09 13:35:21
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-09 11:50:36
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-08 09:39:09
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-08 09:37:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-08 09:09:14
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-06 14:25:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-06 14:24:51
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-11-05 12:43:13
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-31 14:53:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-31 14:35:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-31 14:33:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-30 11:57:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-30 11:56:46
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-30 11:53:36
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 15:39:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:59:40
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:58:12
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:56:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:56:15
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:54:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:53:03
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-29 07:50:35
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-26 07:54:58
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-25 14:18:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-25 13:15:20
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-25 12:39:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-25 12:36:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-24 13:14:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-23 09:48:35
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-23 09:39:43
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-23 09:37:29
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 15:55:56
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 13:13:47
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 10:47:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-18 13:15:09
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-18 12:52:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-18 12:06:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-17 13:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-17 13:51:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-17 13:50:08
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-17 13:49:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 14:56:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 14:50:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 14:19:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 12:29:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 10:09:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 09:18:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-16 07:48:01
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-15 14:38:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-15 11:31:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-12 13:44:23
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-12 12:21:47
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-12 12:21:13
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-12 12:18:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-12 11:27:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-11 11:29:15
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-11 11:24:38
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-11 11:18:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-10 13:16:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-10 09:57:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-10 09:43:13
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-09 15:16:35
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-09 10:05:30
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-09 10:04:48
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja