Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-11-21 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" - wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Od 11 grudnia 2019 roku siedziba Wydziału Mieszkalnictwa UMK będzie przeniesiona do budynku przy Rynku Podgórskim 1

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.206.2019.MC z dnia 20.11.2019r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w rejonie Alei Generała Władysława Andersa w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Wykaz dotyczący umowy użyczenia lokalu mieszkalnego

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 4 grudnia 2019 roku o godz.15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-11-20 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Metka i dziennik zmian
2019-11-19 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2019-11-19 XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana XXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa obecnie Muzeum Krakowa oraz z okazji przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi. Uroczysta sesja odbędzie się 11 grudnia (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 5 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

Metka i dziennik zmian
2019-11-18 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 listopada do 16 grudnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-11-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 25 listopada 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Metka i dziennik zmian
2019-11-08 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "KAMPUS UP" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PROJEKTOWANA NOWA KATEGORIA UL. BUSZKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków do dnia 29 listopada 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian
2019-11-08 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "PIASTA KOŁODZIEJA" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PÓŁWSIE ZWIERZYNIECKIE" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "TONIE - A-B" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków do dnia 20 grudnia 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian

Wykazy dotyczące umów użyczenia lokalu mieszkalnego