Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-12-13 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASKI WIELKIE". Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2020 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 stycznia 2020 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 stycznia 2020 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-12-10 XXXII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXXII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 18 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 12U2 przy ul. Bunscha 12 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa UMK w sprawie projektów list mieszkaniowych

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa UMK w sprawie list mieszkaniowych

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 grudnia 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 11 grudnia 2019 roku o godz.15.00.