Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 20 września do 3 października 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-09-18 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. zmiany lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego

Od dnia 1 października 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zmienia swą lokalizację. Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.
Od dnia 1 października 2019 r. od godz. 7:40 obsługa mieszkańców odbywać się będzie na Stanowisku Obsługi Klienta oraz na pozostałych stanowiskach informacyjno-podawczych obsługujących Wydział Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 (parter).
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" oraz obszaru "Czyżyny - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępnione będą do wglądu przez przedstawiciela zespołu projektowego w dotychczasowej siedzibie Wydziału, Kraków, ul. Józefa Sarego 4. (dni i godziny wyłożeń w treści ogłoszenia ->)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Termin składania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-09-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 15 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 października br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24 września br. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-09-17 XXV sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Termin składania ofert - 4 października 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-09-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 01.10.2019 roku Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zmienia lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2018-10-19