Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-05-24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-05-23 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" i "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "OLSZANICA" i "ZAKAMYCZE".

Metka i dziennik zmian
2019-05-23 Informacja dot. obsługi w sprawach meldunkowych i sprawach wyborczych.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu jutrzejszym, tj. 24.05.2019 r. (piątek), z uwagi na obowiązek przygotowania przez gminy meldunku przedwyborczego, stanowiska obsługi w sprawach dotyczących ewidencji ludności i spraw wyborczych przyjmują strony wyłącznie do godz. 14:30.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 3 czerwca 2019 roku Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian
2019-05-21 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 maja do 18 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji organizacjom pozarządowym zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w formie powierzenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca br. o godz. 15.00, a nabór na członków komisji konkursowej trwa do 27 maja br. do godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian
2019-05-17 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "LINDEGO", "MORELOWA", "OS. WIDOK", "WIEDEŃSKA", "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA". Termin składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian
2019-05-17 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWE MIASTO". Termin składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia.

Metka i dziennik zmian
2019-05-14 XVII uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana XVII uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi. Uroczysta sesja odbędzie się 5 czerwca (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa - obowiązujące od 05.05.2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-05-10 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIELANY", "MYDLNIKI","PODKAMYK", "ŻABINIEC". Termin składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).