Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z ponowienia czynności planistycznych w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej w treści której zwrócono się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek stanowiących własność podmiotów wnoszących petycję, a znajdujących się na obszarze objętym sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki Kostrze - Obszar Łąkowy" - odpowiedź

Metka i dziennik zmian
2018-03-20 XCVIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XCVIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 marca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W związku z realizacją w 2018r. miejskiego programu sportowego „Animator Sportu”, realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych typu ORLIK, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór na STANOWISKO: TRENERA – ANIMATORA.

Metka i dziennik zmian

Ruszyła już kolejna, 18 edycja konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”!

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

Metka i dziennik zmian

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostaje ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy - odpowiedź na petycję

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

Metka i dziennik zmian

lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonych w os. Kolorowym 2/21, os. Na Wzgórzach 7 lokal U101,oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szuskiego 6/2A,  przy ul. Grzegórzeckiej 4/10A

Metka i dziennik zmian

niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bieżanowskiej,, lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach 38 oraz udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98

Metka i dziennik zmian

W związku z realizacją dzielnicowego projektu budżetu obywatelskiego BO.D14.11/17 pn. „GAZETKA CZYŻYŃSKA” ogłasza się otwarty nabór dla kandydatów na członków kolegium redakcyjnego zajmującego się redagowaniem „Gazetki Czyżyńskiej” będącej czasopismem informującym o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd (Radę Dzielnicy XIV Czyżyny), lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osoby działające na rzecz lokalnej społeczności.

Metka i dziennik zmian

W dniach 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) i 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Metka i dziennik zmian

Znasz osobę, organizację, instytucję, firmę, bezinteresownie niosącą pomoc potrzebującym mieszkańcom Krakowa? Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. Tym prestiżowym tytułem pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.

Metka i dziennik zmian

Rozpoczęcie prac zespołów doradczych, które udzielają mieszkańcom Krakowa najbardziej aktualnych informacji dotyczących miejskich programów wsparcia PONE i LPO.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

Metka i dziennik zmian

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).