Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

Wyszukaj

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do specjalnych modułów za pośrednictwem, których można uzyskać informację on-line.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz 33, 34, 35, 36, 37 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 21 czerwca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2018-06-20 Dobry start 300+
Metka i dziennik zmian

„Odbiór i zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie” w ilości około 65.000 szt. w skali roku.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian
2018-06-19 Znamy laureatów 17. edycji konkursu Przyjaciel Sportu A.D.2017!

W dniu 18 czerwca 2018 r. w salach krakowskiego Magistratu Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, na wniosek Kapituły konkursu Przyjaciel Sportu, wręczył statuetki i odznaki Przyjaciela Sportu A.D. 2017 w dwóch kategoriach: 

– za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - Panu Andrzejowi Batko

– za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym - firmie Cognor Holding

Metka i dziennik zmian

Świadczenie wychowawcze 500+

Metka i dziennik zmian
2018-06-19 CV oraz CVI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana CV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 oraz CVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę 27 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 czerwca do 17 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA". Termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-06-14 Lista TBS

Lista osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w TBS

Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Poszukujemy możliwości realizacji kompleksowej usługi wykonania, wdrożenia i utrzymania serwisu internetowego, którego celem będzie publiczne udostępnienie zasobu pocztów osobowych, wraz z podaniem ceny takiej usługi.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC". Termin składania wniosków do dnia 6 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Dąb Henryk z Krakowa bierze udział w konkursie Drzewo Roku - to absolutnie niesamowite drzewo z bardzo ciekawą historią!

To już ósma edycja plebiscytu, w którym wybierane jest drzewo z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi.  

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023".

Metka i dziennik zmian

Od 7 czerwca 2018 r. przez Sześć letnich czwartkowych wieczorów w sześciu krakowskich parkach i ogrodach, a do tego sześć ciekawych filmów, każdy z innego zakątka Europy.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz punktów głosowania w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA". Termin składania wniosków do dnia 25 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITA STWOSZA". Termin składania wniosków do dnia 29 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Programie grantowym „Działamy lokalnie 2018".

Metka i dziennik zmian

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa