Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, został podany do publicznej wiadomości w dniach od 23.05.2018 r. do 12.06.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

  1.  część działki nr 216/56 obr. 54-Nowa Huta, ul. Centralna, na cele: fragment budynku mieszkalnego–ganek (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego) oraz plac manewrowy/droga dojazdowa/dojście, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-06-12
Data publikacji:
2018-06-12
Data aktualizacji:
2018-06-12