Dokument archiwalny
Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę digitalizacji i wirtualizacji zasobu pocztów osobowych

Szanowni Państwo!

 

Poszukujemy możliwości realizacji kompleksowej usługi wykonania, wdrożenia i utrzymania serwisu internetowego, którego celem będzie publiczne udostępnienie zasobu pocztów osobowych, wraz z podaniem ceny takiej usługi.

Treść specyfikacji znajduje się w załączonym pliku.

 

Posiadamy cztery publikacje książkowe o bardzo dużej objętości tekstu i dużej ilości infografik, tworzących uporządkowaną strukturę. Naszą intencją jest stworzenie serwisu internetowego, który umożliwi do nich dostęp w Internecie, dla każdego kto korzysta z podstawowych narzędzi dostępowych jak komputer, telefon lub tablet.

Zasób pocztów osobowych stanowi:

 

1) Tom I: „Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010)”, Kraków 2010 ISBN 978-83-925336-9-6

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/511558/edition/485411#

 

2) Tom II: „Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku”, Kraków 2013 ISBN 978-83-925336-7-2

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/510902/edition/484762

 

3) Tom III: „Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku”, Kraków 2015 ISBN 978-83-931297-3-7

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/511562/edition/485412

 

4) Tom IV – „Poczet zwierzchników dzielnic miasta Krakowa (1396-2018)”

https://umk.konektvault.pl/s/0JCYOea3jUe9zPm hasło SDFwe23r

 

Zależy nam, żeby funkcjonujący serwis upublicznić do końca listopada 2018 r., szczegóły poniżej w harmonogramie ramowym przedsięwzięcia.

 

Informuję, że równolegle w ramach rozeznania rynku zwróciliśmy się do szeregu firm oferujących usługi tworzenia stron internetowych, jak również poniższe zapytanie zostało opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i jest publicznie dostępne.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy. Proszę o złożenie oferty do dnia 25.06.2018 r., g. 14:00 (oferty przysłane później nie będą rozpatrywane). Wszelkich informacji dotyczących naszych oczekiwań, zasobu jak i planowanego procesu udzieli wskazany w treści zapytania pracownik.

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Staniszewska-Mól

Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA FRANKIEWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA HAUPT
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data aktualizacji:
2018-06-08